About
PANGKALAN KERINCI PELALAWAN RIAU.
0761-494445

BWPIA

Badan Wakaf Pendidikan Islam At-Taqwa

Wakaf (bahasa Arab: وقف‎, [ˈwɑqf]; plural bahasa Arab: أوقاف‎, awqāf; bahasa Turki: vakıf, bahasa Urdu: وقف) adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Objek wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki secara tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah, hak milik atas rumah, atau dengan bentuk uang

Terminologi wakaf berasal daripada perkataan Arab “waqafa” yang bermaksud berhenti, menegah dan menahan. Dari segi istilah, wakaf telah diberikan beberapa takrif seperti:

 • Syed Sabiq (Fiqh al-Sunnah) – Wakaf ialah menahan harta dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah.
 • Sahiban Abu Hanifah; Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan – Wakaf ialah menahan ‘ain mawquf (benda) sebagai milik Allah atau pada hukum milik Allah dan mensedekahkan manfaatnya ke arah kebajikan dari mula hingga akhirnya.
 • Dr. Muhammad Al-Ahmad Abu Al-Nur, bekas Menteri Wakaf Mesir – Wakaf ialah harta atau hartanah yang ditahan oleh pemiliknya sekira-kira dapat menghalang penggunaannya dengan dijual atau dibeli ataupun diberikan sebagai pemberian dengan syarat dibelanjakan faedahnya atau keuntungannya atau hasil mahsulnya kepada orang yang ditentukan oleh pewakaf.
view listings

WHY CHOOSE BWPIA

...

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

MORE INFO

Kemudahan Untuk Tamatan

...

Pendidikan Terbaik

...

Sekolah Terlengkap

...

the people you can trust ON

 

PENGURUS BWPIA

 • Kemudahan Untuk Tamatan
 • Pendidikan Terbaik
 • Sekolah Terlengkap

Contact us

PANGKALAN KERINCI PELALAWAN RIAU.
Phone: 0761-494445
Mobile: 085278034788
Email: info@badanwakaf-attaqwa.com